จำนวนผู้อ่านข่าว ::4334

     รายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2562 15:15:33

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน