จำนวนผู้อ่านข่าว ::172

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยารับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2562 11:09:03

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน