แชร์ Twitter   
925
  

     ME SiTTHi (มีสิทธิ) นวัตกรรมเพื่อสังคม ในนามของ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในเวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup

ME,SiTTHi,(มีสิทธิ),นวัตกรรมเพื่อสังคม,ในนามของ,คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ได้รับรางวัล,รองชนะเลิศอันดับที่,1,ในเวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม,Startup
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ชื่อว่า มีสิทธิ ME SiTTHi นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม เป็น แอปพลิเคชั่นที่จะเข้ามาช่วยจัดการสวัสดิการของแรงงานนอกระบบ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐได้อยางมีประสิทธิภาพ และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในเวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup ในกิจกรรม Pitching & Demo Day ภายใต้คอนเซ็ป “GO TO LION KING” ของ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) โดยกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะยา ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ภาพ :   พงศ์ธร ทรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    สราวุฒิ มณีอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2562 15:32:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน