แชร์ Twitter   
1177
  

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตทีม Super Cool และทีม UN Fiber ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 3 ทีม ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ "Research to Market 2020 : R2M 2020"

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,ขอแสดงความยินดีกับ,นิสิตทีม,Super,Cool,และทีม,UN,Fiber,ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ,3,ทีม,ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์,"Research,to,Market,2020,:,R2M,2020"

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตทีม Super Cool และทีม UN Fiber ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 3 ทีม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ "Research to Market 2020 : R2M 2020" ณ UP Space อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

ทีม Super-Cool ผลงานวิจัย อาหารเสริมสมุนไพรสูตรเย็นสำหรับไก่
รายชี่อสมาชิกในทีม ประกอบด้วย 

นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
1. นางสาวเภาวดี ศรีสอาด       
2. นายไชยวัฒน์ สืบศักดิ์วงศ์

นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด     
3. นายวรากร แก่นทอง           
4. นางสาวณัฐธิดา คล้อยปาน   
5. นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน        

โดยมี นายสาธิต อนุปิม นิสิตปริญญาโท ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ เป็นที่ปรึกษา 

ทีม UN Fiber ผลงานวิจัย : ผลของวิธีการสกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเส้นใยอาหาร จากหน่อไม้เศษเหลือ

รายชี่อสมาชิกในทีม ประกอบด้วย


1.นางสาวกมลลักษณ์ วิชาเร็ว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2.นางสาวลลิตา ลามะพรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

3.นางสาวสุขฤทัย วงค์ชัยคำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

4.นางสาวประภากรศิลป์ เพ็งพุฒ สาขาวิชาการจัดการ

5.นายรัตพล จอมแปง สาขาวิชาการตลาด

โดยมี ดร.รวิสรา รื่นไวย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ดร.ตระกูล พรหมจักร สาขาความปลอดภัยทางอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ปรึกษา
ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2562 16:21:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน