แชร์ Twitter 
637
   SDG

     มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน

      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ณ เอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 40 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี(16 คณะ 2 วิทยาลัย) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในส่วนของการบรรยายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร บรรยายโดย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ ท่านอธิการบดีได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2562 11:34:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน