แชร์ Twitter   
484
  

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "HOW TO MAKE A RESEARCH IMPACT"

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนา,ในหัวข้อเรื่อง,"HOW,TO,MAKE,A,RESEARCH,IMPACT"

กองบริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญนักวิจัยและอาจารย์ทุุกท่านเข้าร่วมรับฟังสัมมนา
ในหัวข้อเรื่อง "HOW TO MAKE A RESEARCH IMPACT" 
ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 16 ตุลาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง 

โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

คือ Prof.Gary Christian (Editors in Chief-TALANTA, University of Washington, USA)

และ ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
สร้างผลกระทบต่อวงการวิชาการ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และมีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้ที่  https://forms.gle/9Fd4kCW4cAU7VfSg7

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2562 10:07:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน