แชร์ Twitter 
555
   SDG

     คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบและร่วมหารือกับผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพื่อออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์,เข้าพบและร่วมหารือกับผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา,เพื่อออกแบบหลักสูตร,โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบและร่วมหารือกับผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

     

ข้อมูล : อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์  
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2562 16:26:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน