Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::826

     สาขาศิลปะและการแสดง ได้เข้าร่วมแสดงต้อนรับ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สาขาศิลปะและการแสดง,ได้เข้าร่วมแสดงต้อนรับ,นายกมล,เชียงวงค์,ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นิสิตสาขาศิลปะและการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมแสดงต้อนรับ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วย นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนองค์กรต่างๆได้ให้การต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  

ภาพ :   อาจารย์ สันติ ศิริคชพันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ สันติ ศิริคชพันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   witthayaniphon.th@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2562 9:53:22

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน