จำนวนผู้อ่านข่าว ::129

     ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Design Research ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 (Bangkok Design Week 2020)

          ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Design Research ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 (Bangkok Design Week 2020) โดยการผลงานการวิจัย ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย นวัตกรรมใหม่ (เปิดกว้างทุกเรื่อง) ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ณ TCDC เจริญกรุง กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอผลงานเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานเทศกาล BKKDW2020 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

          สามารถติดตามข่าวสารของงานได้ที่ https://www.facebook.com/BangkokDesignWeek

          รายละเอียดและวิธีการส่งผลงาน https://bit.ly/2pDJ09m


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2562 10:53:37

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน