แชร์ Twitter 
586
   SDG

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง “Workshop on Nonlinear Analysis Involving Convex Programming and Applications to Optimization Problems”

,คณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ,ร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง,“Workshop,on,Nonlinear,Analysis,Involving,Convex,Programming,and,Applications,to,Optimization,Problems”
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และการประยุกต์ (Unit of Excellence in Mathematics and Applications) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง “Workshop on Nonlinear Analysis Involving Convex Programming and Applications to Optimization Problems” โดย Prof. Dr. Yeol Je Cho จาก Department of Mathematics Education, GyeongsangNational University ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้อง SC4113 ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2562 13:45:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน