แชร์ Twitter   
1787
  

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นำทีมผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการลงพื้นที่เยี่ยมชมสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต,นำทีมผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการลงพื้นที่เยี่ยมชมสนามกีฬากลาง,มหาวิทยาลัยพะเยา,เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย,ครั้งที่,47,รอบคัดเลือก,เขตภาคเหนือ,ครั้งที่,1/2562

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และบุคลากรหน่วยกีฬาและนันทนาการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ที่จะขึ้นในวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ในครั้งนี้อีกด้วย   




ภาพ :   รักชนู วงศ์วุฒิ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2562 11:33:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน