แชร์ Twitter 
175
   SDG

     งดให้บริการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการชั่วคราว

งดให้บริการรักษาพยาบาล,ณ,ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา,เป็นการชั่วคราว
ประกาศงดให้บริการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการชั่วคราว
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
ทั้งนี้ หากมีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ 1669 หรือมูลนิธิลือชาพะเยา หมายเลขโทรศัพท์
08 0133 7679 ในช่วงเวลาดังกล่าว
โดยจะเริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาล เป็นปกติ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสที่นี้ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/10/2562 18:59:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน