งดให้บริการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 12/10/2562 19:03:22น. 513

งดให้บริการรักษาพยาบาล,ณ,ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศงดให้บริการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการชั่วคราว
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
ทั้งนี้ หากมีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ 1669 หรือมูลนิธิลือชาพะเยา หมายเลขโทรศัพท์
08 0133 7679 ในช่วงเวลาดังกล่าว
โดยจะเริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาล เป็นปกติ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสที่นี้ภาพ :   พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
ข้อมูล/ข่าว :    สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/10/2562 19:03:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน