แชร์ Twitter   
3069
  

     รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ 3rd International Conference for Social Science (3rd ICSS) ณ กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย,คณะศิลปศาสตร์,เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ,,3rd,International,Conference,for,Social,Science,(3rd,ICSS),ณ,กรุงโฮจิมินห์ซิตี้,ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ 3rd International Conference for Social Science (ICSS) ณ กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนาม จัดขึ้นโดย The Research Synergy Foundation ซึ่งจะมีการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ได้รับรางวัล Best Presentation จากการนำเสนอผลงาน หัวข้อ The Role of Suprasegments as Cues in Determining Depression in Thailandโดยได้รับทุนวิจัยจาก Unit of EXCELLENCE มหาวิทยาลัยพะเยา และทุนสนับสนุนค่าเดินทางจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

       

ข้อมูล / ภาพ : รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/10/2562 13:36:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน