แชร์ Twitter   
1142
  

“UPITI” จับมือผู้นำองค์กรภาคเอกชนสร้างเครือข่ายหน่วยงานระดับประเทศเพื่อช่วยยกระดับนวัตกรรมอาหารจังหวัดพะเยา

“UPITI”,จับมือผู้นำองค์กรภาคเอกชนสร้างเครือข่ายหน่วยงานระดับประเทศเพื่อช่วยยกระดับนวัตกรรมอาหารจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 7–8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จับมือพันธมิตรภาคเอกชน เดินทางเพื่อศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร และหารือแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่ ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) อุทยานวิทยาศาสต์ประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร และโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ ดร.รณกร สร้อยนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา พิทักษ์พล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพากรธรรมชาติ และผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดพะเยา ได้แก่ นายคมม์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา นายนรินทร์ คำวิชัย ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดพะเยา นายจรัส สุทธิกุลบุตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัด นายคมสันต์ ยายังษี และคุณแพรวพร จักรภีร์ศิริสุข ผู้แทน YEC จังหวัดพะเยา  

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารและสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารของจังหวัดพะเยาต่อไป  
ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/10/2562 8:54:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน