แชร์ Twitter   
735
  

     คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Visiting Professor/Researcher ชาวต่างชาติ

คณะวิทยาศาสตร์,ได้จัดโครงการ,Visiting,Professor/Researcher,ชาวต่างชาติ
ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Visiting Professor/Researcher ชาวต่างชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Yeol Je Cho , Gyeongsang National University, Korea บรรยายในหัวข้อ Inertial Extragradient Methods for solving Variational Problems และ Applications to Optimization Problems แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/10/2562 16:59:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน