แชร์ Twitter   
1748
  

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ใน 10 โรงเรียน นำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนในงาน “The 4th Japan-Thailand Academic Conference 2019” ณ Tokai University Takanawadai Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา,1,ใน,10,โรงเรียน,นำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนในงาน,“The,4th,,Japan-Thailand,Academic,Conference,2019”,ณ,Tokai,University,Takanawadai,Senior,High,School,กรุงโตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น,

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนในงาน “The 4th  Japan-Thailand Academic Conference 2019” นำโดยรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน รวมทั้งหมด 61 คน เข้าร่วมงาน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ Tokai University Takanawadai Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบปากเปล่า 1 เรื่อง และนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 24 เรื่อง ซึ่งการนำเสนอในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 10 โรงเรียน

โดยมีโรงเรียนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่

1. Tokai University Takanawadai Senior High School

2. Niigata Prefectural Shibata High School

3. Niigata Prefectural Niigata Minami High School

4. Oita Prefectural Hita High School

5. Fukui Prefectural Wakasa High School

6. Meijo University Senior High School

7. Hyogo Prefectural Toyooka High School

8. Yamagata Prefectural Touohgakkan Senior High School

และโรงเรียนสาธิตจากประเทศไทย จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ :   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี / ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/10/2562 16:53:05

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน