คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการ National Conference on Information Technology (NCIT2019) และ The 4th International Conference on Information Technology (InCIT2019) 30/10/2562 16:33:22น. 674

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ,ในงานประชุมวิชาการ,National,Conference,on,Information,Technology,(NCIT2019),และ,The,4th,International,Conference,on,Information,Technology,(InCIT2019),

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการ National Conference on Information Technology (NCIT2019) และ The 4th International Conference on Information Technology (InCIT2019) ณ อาคารใหม่ (อาคาร E) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ฯ ซึ่งงานประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุมที่เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้ส่งผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยได้อย่างบูรณาการ

      ทั้งนี้ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็น session chair ในงานประชุมวิชาการ NCIT2019 และ ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมนี้ด้วย

facebook twitter line


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/10/2562 16:33:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน