อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งกรมป่าไม้ ณ เมือง เน ปิ ดอว์ ประเทศเมียนมา

1/11/2562 16:01:06น. 974
อาจารย์คณะนิติศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งกรมป่าไม้,ณ,เมือง,เน,ปิ,ดอว์,ประเทศเมียนมา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนัตน์ ศุภศิริพงศ์ชัย และ ดร.ธิติไวกวี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้ Dr. Ngwe Thee และเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งกรมป่าไม้ ณ เมือง เน ปิ ดอว์ แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อพูดคุยและสัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนการจัดการป่าไม้, การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์ป่า เพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคร่วมกันที่ส่งผลต่อการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดน ในโครงการวิจัย "มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน" ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกสว. 
facebooktwitterline


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
1/11/2562 16:01:06น. 974
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งกรมป่าไม้ ณ เมือง เน ปิ ดอว์ ประเทศเมียนมา#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน