แชร์ Twitter   
1708
  

     คณาจารย์ และบุคลากรได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

คณาจารย์,และบุคลากรได้ให้การต้อนรับ,รองศาสตราจารย์จันทนี,เพชรานนท์,ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามคำสั่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ภาพ :   อริศรุต คดคง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ สันติ ศิริคชพันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   witthayaniphon.th@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/11/2562 9:06:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน