แชร์ Twitter 
757
   SDG

     ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้,ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค
         ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 ผู้ใช้บริการสามารถ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ และใช้บริการคอมพิวเตอร์ได้ถึงเวลา 20.30 น. การคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกเวลาที่กำหนดสามารถคืนได้ที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ ให้บริการบริเวณด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ และมีบริการรถเมล์ส่งผู้ใช้บริการของ ศูนย์บรรณสารฯ ไปยังหน้ามหาวิทยาลัย เวลา 23.30 น. โดยขยายเวลาเปิดให้บริการ ดังนี้
         - วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา   08.00 - 24.00 น.
         - วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 24.00 น.
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการ 054-466- 705

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/11/2562 14:20:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน