แชร์ Twitter 
545
   SDG

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา หลักสูตรนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors) เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,หลักสูตรนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ,(Smart,Meat,Processors),เดินทางศึกษาดูงาน,ณ,โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ ประธานหลักสูตร นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors) พร้อมผู้เรียน เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (ป้าหล้า) โดยมีผู้เรียนจำนวน 20 ราย โดยในช่วงเช้าศึกษาดูงานที่ บริษัท อัสนันท์ จำกัด เครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้่อสัตว์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และในช่วงบ่ายเดินทางเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ แนวทางการสร้างธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ไก่ยอที่โรงงานลูกชิ้นฟาร์มลักษณ์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และฝึกปฏิบัติการการชำแหละไก่ ทำผลิตภัณฑ์ไก่รมควัน และไก่ต้มน้ำปลา ที่โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของหลักสูตรพันธุ์ใหม่ หลักสูตร โครงการผลิตนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ และได้ลงมือปฏิบัติจริง ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2562 8:48:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน