แชร์ Twitter 
2851
   SDG

     ม.พะเยา วิทยาเขตเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาตรี

ม.พะเยา,วิทยาเขตเชียงราย,เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา,ในระดับปริญญาโท,และ,ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการสมัคร เพื่อทำการเรียนการสอนในหลักสูตรที่พร้อมไปด้วยความรู้ทางด้านวิชาการ เสริมสร้างทางด้านความรู้ในวิชาชีพ ตลอดจนทรัพยากรทางด้านบุคคล ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร ที่คอยหนุนเสริมในเรื่องของการให้ความรู้และการบริการต่าง ๆ เอื้ออำนวยให้กับผู้ที่เข้ารับการศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายอีกด้วย


รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาเขตเชียงรายกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พร้อมเป็นสถาบันการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้กับคนจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดใกล้เคียง ที่ไม่สามารถมาเรียน ที่ จ.พะเยาได้ แต่สามารถสมัครและทำการเรียนการสอนได้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ปัจจุบันทางเรา เพียบพร้อมไปด้วยสถานที่ รายล้อมด้วยธรรมชาติของแม่น้ำกก รวมถึงการเดินทางที่ห่างจากสนามบินเชียงรายเพียง 5 นาที สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา สามารถมาสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราพร้อมที่จะให้ทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง


ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กับหลักสูตร ปริญญาตรี(ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ (เทียบโอนประสบการณ์) ปริญญาโท(การศึกษามหาบัณฑิต) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู) และ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทร 0 5315 2152 หรือที่ http://www.crc.up.ac.th
ภาพ :   กาญจนา โปทาวี ม.พะเยา วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2562 9:29:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน