แชร์ Twitter 
670
   SDG

     สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับศูนย์พัฒนาการด้านสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และร่วมโครงการ “ประกาศนียบัตร ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,คณะศิลปศาสตร์,ให้การต้อนรับศูนย์พัฒนาการด้านสุขภาพแบบองค์รวม,,มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น,และร่วมโครงการ,“ประกาศนียบัตร,ดูแลผู้สูงอายุ,420,ชั่วโมง”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับศูนย์พัฒนาการด้านสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Development Center) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ณ ห้องเรียน CE 09305 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตร ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง” ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์พัฒนาการด้านสุขภาพฯ ได้ทำข้อตกลงร่วมกับ หน่วยงาน NPO Ai no sasae ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมโครงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา         


ข้อมูล : อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2562 14:40:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน