จำนวนผู้อ่านข่าว ::227

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยาจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2563

โรงเรียนสาธิตม.พะเยาจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต,ครั้งที่,1/2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือและการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อดำเนินงานด้านบริหารงานต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2562 14:52:10

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน