แชร์ Twitter 
995
   SDG

     ผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ,ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย,แห่งประเทศไทย,ครั้งที่,47,,

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการและบุคลากรหน่วยกีฬาและนันทนาการ ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2562  ณ สนามกีฬากลาง สนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลชายหาด และสนามกีฬาในร่ม อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา  
ภาพ :   รักชนู วงศ์วุฒิ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/11/2562 10:16:01

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน