แชร์ Twitter 
534
   SDG

     คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข

คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข
ในระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมให้คณาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละชั้นปีและรุ่นพี่ได้มาแนะนำวิธีการ เทคนิคการปฏิบัติตนในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคในเรื่องการอ่านหนังสือ การทบทวนความรู้กฎหมาย การฝึกฝนเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ข้อควรระวังและการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ทักษะการใช้ชีวิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุขแก่นิสิต เพื่อให้นิสิตได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเตรียมความพร้อมในการสอบอย่างเต็มที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตที่เข้าร่วมฟังและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นจำนวนมาก ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/11/2562 15:55:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน