Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1396

     รายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/11/2562 16:33:59

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน