แชร์ Twitter   
527
  

การประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา กลุ่มสื่อสารศึกษากับกลุ่มคนและชุมชน ครั้งที่4/2562

การประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา,กลุ่มสื่อสารศึกษากับกลุ่มคนและชุมชน,ครั้งที่4/2562

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดโครงการ การประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา สำหรับกลุ่มสื่อสารศึกษากับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 4 โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปาฐกถาในหัวข้อ "เครือข่ายนักวิชาการกับการสื่อสารศึกษา" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 40 ที่นั่ง

ลงทะเบียนตามลิงค์ https://forms.gle/3HKgwgNWvxTFQdJ97 หรือสแกน QR Code


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

อาจารย์ณัฎฐา นันทตันติ (อาจารย์นุ้ย) โทร.086-8602755

นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง (พี่โบว์) โทร.086-5861540 หรือ

นางสาวปกบวร พูลเกษร (หยก) โทร.082-7617240

ขอบคุณค่ะ
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/11/2562 9:48:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน