แชร์ Twitter   
1320
  

วิทยาเขตเชียงรายร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต กศ.ม. ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

วิทยาเขตเชียงรายร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต,กศ.ม.,ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) วิทยาเขตเชียงรายร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูทั้งสิ้นจำนวน 4 คน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สถานที่เรียนวิทยาเขตเชียงราย) สามารถสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5315-2152

 ภาพ :   ภานุพงศ ์ มูลจันทร์ต๊ะ/กาญจนา โปทาวี   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/11/2562 9:49:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน