แชร์ Twitter 
470
   SDG

     เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา การวิจัย และประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ,พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา,หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา,การวิจัย,และประสานความร่วมมือในด้านต่าง,ๆ,กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา การวิจัย และประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และมีกำหนดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ฯ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/11/2562 10:59:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน