แชร์ Twitter 
869
   SDG

     นิสิตวิทยาเขตเชียงรายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) มอบสิ่งของเครื่องใช้พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนผาขวางวิทยา ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

นิสิตวิทยาเขตเชียงรายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,สาขาวิชาพัฒนาสังคม,(โครงการพิเศษ),มอบสิ่งของเครื่องใช้พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนผาขวางวิทยา,ต.แม่ยาว,อ.เมืองเชียงราย,จ.เชียงราย

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) นิสิตวิทยาเขตเชียงรายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) ชั้นปีที่ 1 ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้พร้อมกับอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนผาขวางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมีคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยาเป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว

 ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/11/2562 15:05:27

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน