แชร์ Twitter   
665
  

     คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 10

คณะวิทยาศาสตร์,เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร,คณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม,ครั้งที่,10
คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 10 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีการประชุมผู้บริหาร ในหัวข้อ “การพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม” และกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 ณ วรัญญารีสอร์ท จังหวัดเลยภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/ศุภชัย ผลศุภรักษ์/ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/11/2562 17:11:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน