คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/11/2562 17:30:00น. 820

คณะวิทยาศาสตร์,ดำเนินโครงการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนิสิตสาขาวิชาเคมี ได้ดำเนินโครงการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ภาพ :   ทีมทุ่งมอก(เชียงม่วน)โมเดล   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/11/2562 17:30:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน