แชร์ Twitter   
429
  

     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คณะวิทยาศาสตร์,สาขาวิชาเคมี,ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ระดับชั้น ม.4  เรื่อง??"?การวิเคราะห์หาโครงสร้างของสารด้วยเทคนิค? ATR-IR และงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และการสกัดสารสำคัญจากพืชและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยโครมาโตกราฟฟี่แผ่นบาง ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/11/2562 23:29:30

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน