แชร์ Twitter   
463
  

     รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม ร่วมโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์ พี่ น้องแพทย์พะเยา

รองศาสตราจารย์,ดร.ปราโมทย์,วณิตย์ธนาคม,ร่วมโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์,พี่,น้องแพทย์พะเยา

    เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา เวลา 17.45 น. ที่ลานจอดรถหน้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์พี่-น้องแพทย์พะเยา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ นำไปสู่ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งเรียนรู้ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน เสริมสร้างอัตลักษณ์ ปลูกฝังให้นิสิตมีความตระหนัก ภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ

    ทั้งนี้ ภายในโครงการประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกข้อมือ และกิจกรรมแข่งขันประกวดร้องเพลง ตอบคำถาม พร้อมมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
ภาพ :   นายณัฐพงษ์ กีพงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณัฐพงษ์ กีพงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/11/2562 16:25:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน