แชร์ Twitter   
932
  

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานฉลอง 70 ปี ของ Hainan Normal University ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมงานฉลอง,70,ปี,ของ,Hainan,Normal,University,ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานฉลอง 70 ปี ของ Hainan Normal University ประเทศจีน

  เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนาครบ 70 ปี  มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน (Hainan Normal University) ประเทศจีน ภายในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวที ทั้งนี้ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน ในด้านการเรียนการสอน ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งนิสิตวิชาเอกคู่สาขาวิชาแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปี 1 ไปเรียนที่ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน ประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปีเต็ม รวมปีนี้เป็นรุ่นที่ 6  มีนิสิตเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน ประเทศจีน รวมทั้งสิ้นจำนวน 269 คน โดยนิสิตทั้งหมดมีผลการเรียนภาษาจีนอยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอด และมหาวิทยาลัยทั้งสองมีแผนขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป

 
ภาพ :   รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / งานวิเทศน์สัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2562 13:55:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน