แชร์ Twitter   
463
  

     ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตคืนหนังสือคงค้าง

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้,ขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตคืนหนังสือคงค้าง

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย โปรดติดต่อคืนหนังสือคงค้างให้เรียบร้อย ก่อนยื่นสำเร็จการศึกษาที่เคาน์เตอร์บริการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2562

       ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการ 0 5446 6705
ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2562 14:01:03

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน