แชร์ Twitter   
544
  

     UPITI นำผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนสร้างความร่วมมือ วว. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

UPITI,นำผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนสร้างความร่วมมือ,วว.,พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี "UPITI" โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้นำองค์กรภาคเอกชนได้แก่คุณวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือและประธานก่อตั้งสภาอุตสาหกรรม จ.พะเยา คุณคมม์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.พะเยา คุณนันทนา จักรภีร์ศิริสุข ประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จ.พะเยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร จังหวัดแพร่ (โรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับนายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือกับ วว. ในพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดพะเยาและพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป 
ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 9:08:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน