แชร์ Twitter   
1953
  

กิจกรรมค่ายอาสาปันรักเพื่อน้อง ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนิสิตคณะแพทยศาสตร์

กิจกรรมค่ายอาสาปันรักเพื่อน้อง,ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนิสิตคณะแพทยศาสตร์

       ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยสโมสรนิสิตและชมรมจิตอาสาคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการดำเนินกิจกรรมจากโรงเรียนบ้านนาอ้อม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในการพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนโดยรอบ เพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพื้นที่เขตชุมชนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี
ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 11:12:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน