แชร์ Twitter   
617
  

     คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบท่านกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คนที่ 25 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการทำงาน และแนวทางการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ภาพ :   ดร. อภิชาต บัวกล้า   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. อภิชาต บัวกล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 11:52:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน