แชร์ Twitter   
602
  

นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลการแข่งขัน IDEA GSB

นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,ได้รับรางวัลการแข่งขัน,IDEA,GSB,
นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการแข่งขัน IDEA GSB เดือนตุลาคม 2562 ในหัวข้อ “ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้างไทยให้ยั่งยืน” โดยมีรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 3 ทีม future learning
นางสาวปัญชญา คำมี
นางสาวอรนันท์ ปั้นทรัพย์
นายณภัทร สิงห์โทราช
นายดนัย เดชพุท
นายสิรินพพร บางจับ

รางวัลชมเชย ทีม PPDMB
นายจิราวัฒน์ คำวิโลชัย
นายวิชชากร มาพา
นางสาวเเพรวนภา สุจิตรจินดา
นางสาวจีราวรรณ อิ่มโม้
นางสาปลิตา วัฒนะ

รางวัลชมเชย ทีม Team7
นาย นราวิชญ์ มงคล
นาย นฤเบศร์ เขื่อนเพชร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้จัดกิจกรรม ในครั้งนี้
ภาพ :   ดร. พจนศักดิ์ พจนา   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. พจนศักดิ์ พจนา   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 12:07:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน