แชร์ Twitter   
543
  

     นักวิทยาศาสตร์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนักให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์,SEEN,ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนักให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายไพฑูรย์ ขำจันทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก เครื่อง Atomic Absorption spetrophotometer (AAS) ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 3 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา และเมื่อวันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ ขำจันทร์ ได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและการใช้งานเครื่อง Gas Chromatography (GC) ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการ seen คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาพ :    นายไพฑูรย์ ขำจันทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายไพฑูรย์ ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 19:34:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน