แชร์ Twitter   
952
  

นิสิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย"รุ่นที่ 22 จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นิสิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์,คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย"รุ่นที่,22,จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย,และบริษัท,ทรู,คอร์ปอเรชั่น,จำกัด,(มหาชน)

     ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิณา นากแก้ว นิสิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย"รุ่นที่ 22 จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค


     ทั้งนี้ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) จึงให้นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานข่าวที่เคยทำ 1 ข่าว เพื่อเข้ารับการคัดเลือก และนางสาวศศิณา นากแก้ว ก็เป็นหนึ่งใน 25 คนทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือก นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักศึกษา 5 คนจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด เข้าฝึกงานในสำนักข่าวใดก็ได้ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสนใจ และนางสาวศศิณา นากแก้ว ก็เป็น 1 ใน 5 ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกนี้อีกด้วยภาพ :   ดร.ณปภา สุวรรณรงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ณปภา สุวรรณรงค์   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 11:24:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน