อาจารย์ SEEN ร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญ จาก SCG เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในด้าน Living Care 15/11/2562 23:09:11น. 729

อาจารย์ SEEN ร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญ จาก SCG เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในด้าน Living Care
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ จากสังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีโอกาสพบ คุณ วีรเลิศ อมิตรพ่าย (Associate Director) และคุณ ภัสสร์ชญาณ์มน ธนเดชเจนวิทย์ (Senior Consultant (Elderly and Alzheimer's living) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จาก เอสซีจี (SCG Consulting Business) ในสาขาเรื่อง Living Care ซึ่งบริการให้คำปรึกษาและออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเฮลท์แคร์แบบครบวงจรเพื่อคนทุกวัย ตามหลักการออกแบบที่มีวิธีคิดและขั้นตอนเป็นระบบ (Evidence – Based Design) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงอายุ เด็ก และคนทุกวัยเพื่อร่วมปรึกษาและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่และสร้างความร่วมมือในอนาคตต่อไป ภาพ :   ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/11/2562 23:09:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน