คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมงาน " วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา " 18/11/2562 8:42:30น. 844

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมงาน " วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา "

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน " วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา " จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา และบริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด ได้รับเกียรติจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดพิธีงานในครั้งนี้
คณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ลานตลาดกลางทางการเกษตร ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าสินค้าข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาและส่งเสริมเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัด ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

facebook twitter line


ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 8:42:30

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน