Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::115

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดสอบเพื่อคัดนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการ วมว. ครั้งที่ 1

โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดสอบ ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   วรการ จันธิมา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 11:05:48

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน