แชร์ Twitter   
749
  

วิทยาเขตเชียงรายรับนโยบายการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง

วิทยาเขตเชียงรายเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย และรับนโยบายการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยในวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562) บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายได้ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดโดยใช้มาตรการ 3 เก็บ  คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่งโล่งไม่มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง และ3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิด หรือปล่อยลูกปลากินลูกน้ำ/ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ทั้งนี้วิทยาเขตเชียงรายได้มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเป็นประจำ
ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 14:13:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน