Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::206

     บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ เร็วๆ นี้

บริการงานวิจัย

          ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้โดยงานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย จัดให้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ทำวิจัย ปัญหาพิเศษ หรือ วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา   การให้บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

         ผู้ที่สนใจสามารถติดตามตารางจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้เร็วๆ นี้

         ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 3531


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล, นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/11/2562 9:47:36

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน