บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ เร็วๆ นี้ 20/11/2562 9:47:36น. 564

บริการงานวิจัย

          ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้โดยงานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย จัดให้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ทำวิจัย ปัญหาพิเศษ หรือ วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา   การให้บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

         ผู้ที่สนใจสามารถติดตามตารางจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้เร็วๆ นี้

         ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 3531
ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล, นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/11/2562 9:47:36

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน