นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 20/11/2562 11:50:53น. 275

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ คณบดีคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ เข้าแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจอยากศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางความรู้ในการตัดสินใจให้แก่นักเรียน

 ภาพ :   ณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/11/2562 11:50:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน